Ćwiczenia z pamięci
Artyści: Anna Maria Brandys, Karolina Grzeszczuk, Emilia Łapko, Uladzimir Pazniak, Tomasz Popakul, Michał Sroka

Wystawa jest wypadkową pleneru artystycznego, który odbył się na Białorusi we wrześniu 2019 roku, w poszukiwaniu śladów rodzinnego domu dziadka kuratorki wystawy. Mitycznej krainy znanej z opowieści rodzinnych, której idylliczna historia została przerwana przez II wojnę światową. W tle tych poszukiwań odbijają się echa wielkich historii przeplatane przez jednostkowe tragedie. Odwiedzając tereny dawnego województwa wileńskiego artyści odkrywali elementy nieistniejącego już świata, nie pozostali jednak obojętni na rzeczywistość współczesnej Białorusi. Poszczególne realizacje w różnorodny sposób dotykają tematu pamięci, który zostaje przetransponowany na język nowych mediów, filmu, a także tkaniny artystycznej. Poznane historie były impulsem do działania, którego rezultat niejednokrotnie może zaskoczyć.

Wystawa jest częścią projektu realizowanego w ramach stypendium Twórczego Miasta Szczecin oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.