Dom na głowie
Sandra Gałka
Małgorzata Goliszewska
Andrzej Lachowicz
Karolina Mełnicka
Adam Rzepecki
Mikołaj Sobczak
Magda Starska
Mikołaj Tkacz

Dom i rodzina, stanowią obszar różnorodnych napięć i relacji, w wyniku których dochodzi do emocjonalnych erupcji i wymian energii, zachodzących wewnątrz struktur budujących rodzinną wspólnotę. Najbliższe otoczenie staje się przyczyną kształtowania artystycznej wrażliwości i stanowi bazę różnorodnych historii, będących silnym źródłem inspiracji w praktyce artystycznej. Zaprezentowane prace, charakteryzuje mniej lub bardziej widoczne powiązanie pomiędzy artystą, jego domem i najbliższą rodziną. Odnoszą się do różnych etapów życia, począwszy od czasów dzieciństwa i związanego z nim wychowania, dojrzewania i buntu, po dorosłe, samodzielne życie. Niektórzy z artystów jak np. Sandra Gałka, Małgorzata Goliszewska, Adam Rzepecki w sposób bezpośredni, wykorzystują członków rodziny w swojej twórczości. Karolina Mełnicka, tworzy alternatywną wersję wideo ze swojej pierwszej komunii, zarejestrowaną przez Andrzeja Lachowicza, który od lat 60 do końca lat 80 tworzył cykl fotografii “Topologie”, w których przedstawiona cielesność splata się z otwarta kompozycją abstrakcyjną. Mikołaj Tkacz snuję historie w oparciu o stare zabawki, które w dzieciństwie otrzymał od rodziców. Mikołaj Sobczak na podstawie rozmowy z matką, pisze piosenkę próbując poradzić sobie z rodzinnym dramatem, zaś rysunki Magdy Starskiej wizualizują podświadomy strumień, w którym zaklęte są rozmaite obawy, traumy i koszmary, skrywające się w zakamarkach każdego domu.