I Live My Life In Art
Wojciech Gilewicz
Wojciech Gilewicz prezentuje miłośnikom sztuki swoje filmy tworzone w ostatnich latach podczas podróży po Azji i Stanach Zjednoczonych. Pokazują one interwencje malarskie i performatywne w przestrzeni miast, czasem wśród przyrody. To nie dokumentacje akcji artystycznych, lecz autonomiczne dzieła o impresyjnym charakterze i - paradoksalnie — o bardzo przemyślanej kompozycji filmowych obrazów. Gilewicz kręci je ustawioną na statywie kamerą, co stanowi część performancu — niemal partyzanckiej akcji asysającej wiele nieprzewidywalnych elementów, jakie niesie ze sobą życie ulicy. Pozyskany w ten sposób materiał jest następnie montowany. Artysta mówi: „Teraz najbardziej interesuje mnie tworzenie swego rodzaju pułapek w rzeczywistości”. Opisywane filmy wystawiają na próbę percepcję widza próbującego zidentyfikować wtopione w żywą tkankę miasta malarstwo, czy też interpretującego poszczególne obrazy, w których elementy artystycznej interwencji zlewają się z surowymi realiami pejzażu, a akcje artysty z codziennymi poczynaniami ludzi. Autor szczególnie uważnie przygląda się pracy jako podstawowemu elementowi egzystencji człowieka, a także bytowaniu ludzi wyrzuconych poza nawias społeczeństwa i wykonywanym przez nich czynnościom służącym utrzymaniu się na powierzchni. Wyraźne akcentowanie wątków społecznych to ważna cecha tych filmów. (Magda Kardasz)*

Wojciech Gilewicz urodził się w 1974 roku w Biłgoraju. Mieszka i pracuje w Warszawie oraz Nowym Jorku. Jest malarzem, fotografem, autorem instalacji i filmów wideo. Bazując na doświadczeniu obrazu malarskiego, tworzy zróżnicowane pod kątem formalnym prace, badające granice przestrzeni i sztuki. Gilewicz, rejestrując rzeczywistość, pozostaje wierny tradycji malarstwa. Trzymana w jego rękach kamera zapisuje malarskie kadry, płynnie przeistaczając się w narzędzie dokumentujące relacje społeczne, które mają miejsce „poza” jego działaniami.

Twórczość Gilewicza prowokuje do refleksji nad mechanizmami rządzącymi percepcją
i nad kulturowymi uwarunkowaniami widzenia. W swoich realizacjach artysta aktywnie pracuje z widzem, włączając go w swoje projekty. Polemizuje z nim na temat mitów i stereotypów dotyczących sztuki najnowszej, jej odbioru i interpretacji. Podejmuje kwestie dotyczące roli malarstwa we współczesnym świecie, statusu artysty oraz pracy artystycznej w kontekście zarówno instytucji, jak i rynku sztuki.

W 2009 roku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie wydało książkę artystyczną Wojciecha Gilewicza, zatytułowaną Oni / Them, przedstawiającą cykl fotograficzny podwójnych autoportretów powstający od 2002, który kontynuowany jest do dziś.