Imagine a World Where The Opposite
of Light Isn’t Dark
Mówiąc o dziejach sztuki, nie można nie wspomnieć o tym, jak istotną rolę odgrywało w niej światło. Bez względu na jego źródło, stanowi początek ewolucji sztuk wizualnych oraz architektury. Odgrywa kluczową rolę w przebiegu zmian, jakim podlegały. Artyści od wieków interesowali się fenomenem zjawisk świetlnych, a także z nim eksperymentowali. Poszukiwania filozoficznych znaczeń źródeł światła, jak również badania nad rządzącymi nimi prawami natury i fizyki, doprowadziły ludzkość do czasów nam współczesnych. Rozpoczynając od religijnych konotacji w epoce średniowiecza, poprzez zmiany jakim podlegało jego rozumienie i postrzeganie w czasach renesansu, baroku, oświecenia, romantyzmu, kończąc na realizmie i impresjonizmie.

Przez długi czas to przede wszystkim światło słoneczne było ważnym źródłem inspiracji, którego właściwości i wpływ na doznania przestrzenne wykorzystywano przy konstrukcji katedr, piramid, pałaców. Wreszcie w XX wieku światło elektryczne stało się popularnym medium wykorzystywanym przez artystów m.in. w fotografii, instalacji, performensie.

Nie można pominąć faktu, iż dostęp do elektryczności i światła stał się niemalże od razu kwestią socio-polityczną. Rejony świata, grupy społeczne mogące z nich korzystać bez ograniczeń rozwijały się dynamiczniej. Być może dlatego właśnie energia słoneczna jest dzisiaj coraz ważniejszym komponentem przemysłu energetycznego. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych energetyka słoneczna przyciągnęła w 2017 roku globalne inwestycje większe niż jakakolwiek inna gałąź przemysłu energetycznego.

Wystawa „Imagine a world where the opposite of light isn’t dark” prezentuje prace, w których światło (zarówno to naturalne, jak i sztuczne) odgrywa istotną rolę. Poczynając od idei światła, będącej nie tylko medium artystycznym, ale również abstrakcyjnym pojęciem przenikającym do języka codziennego, poprzez to, jakie niesie ono ze sobą znaczenia symboliczne, jak wpływa na sferę socio-polityczną, kończąc na kwestii materii światła i jego nieuchwytnej niematerialności jednocześnie.