Mieszka i pracuje w...
Yane Calovski i Hristina Ivanoska,
Jasmina Cibic,
Eva Engelbert,
Igor Eškinja,
Kathi Hofer,
David Maljković,
Christian Kosmas Mayer,
Gizela Mickiewicz,
Marzena Nowak,
Tarwuk,
Adam Ulbert

Partnerzy projektu:
NOMAD, organizacja non-profit, Zagrzeb, Chorwacja
Austriackie Forum Kultury, Warszawa, Polska
Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji

Wsparcie:
Transped, Chorwacja
Croatia Osiguranje, Chorwacja

Wystawa „Mieszka i pracuje w" prezentuje prace artystów młodego i średniego pokolenia pochodzących z krajów położonych między Morzem Bałtyckim a Śródziemnym, podejmujące problematykę i znaczenie miejsca pracy i zamieszkania artystów w dzisiejszych czasach. Zaproszeni do projektu artyści, urodzeni w latach 70. i 80. w Austrii, Chorwacji, Macedonii, Polsce, Słowenii oraz na Węgrzech, są w ciągłym ruchu. Jedni z nich funkcjonują w ramach międzynarodowego systemu świata sztuki, uczestnicząc w wystawach, rezydencjach i innych projektach artystycznych od wielu lat, inni dopiero wkraczają w tę rzeczywistość, mając za sobą pierwsze międzynarodowe doświadczenia. Miejsce pracy artystów oraz jego położenie geograficzne stało się z jednej strony nieistotne, z drugiej kluczowe dla ich praktyki artystycznej. Relacje między miejscem zamieszkania artystów a ich tożsamością kulturową i twórczością z pewnością ulegają wpływowi zarówno procesów globalizacyjnych, jak i lokalnych preferencji czy estetycznych trendów. Poprzez swoją praktykę artyści ci krytycznie przyglądają się społeczno-polityczno-kulturowym zmianom określającym okoliczności, w jakich dane jest im funkcjonować dzisiaj. Prace prezentowane na wystawie oferują wgląd w przeciwstawne poetyki między przeszłością a teraźniejszością, tym co istotne i nieistotne, intuicyjne i historyczne, lokalne i ponadnarodowe.

Jak artyści pochodzący z tego regionu funkcjonują w dzisiejszym międzynarodowym świecie sztuki? Czy migracja do głównych ośrodków-centrów sztuki współczesnej, uczestnictwo w licznych wyjazdach rezydencyjnych lub pozostanie we własnym kraju wpływa na ich perspektywę i praktykę artystyczną? W końcu, jak ten często nomadyczny tryb życia wpływa na ich twórczość? Ważnym kontekstem dla pytań stawianych w ramach wystawy są zmiany społeczno-ekonomiczno-polityczne, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach: swoiste wyczerpanie się obecnego międzynarodowego systemu politycznego, migracje i kryzys ekonomiczny, zmiany w percepcji centrum po 1989 roku, czyli w okresie kiedy młode i średnie pokolenie kształtowało swoją tożsamość.

Artyści często wskazują na zaniedbane, w pewnym sensie również marginalizowane dziedzictwo kulturowe, przywołują je niejednokrotnie w zupełnie innych kontekstach - w trakcie pobytów badawczych, w ramach rezydencji artystycznych czy na wystawach, do udziału w których są zapraszani w innych krajach. Poprzez prezentowane prace Jasminy Cibic, Evy Engelbert, Igora Eškinji, Davida Maljkovića i Marzeny Nowak wystawa „Mieszka i pracuje w" zadaje pytania o to, na ile możliwe jest myślenie i poruszanie się w różnych przedziałach czasowych, zauważając sprzeczności wynikające z przemian tożsamości kulturowych w ciągu ostatnich dekad. Z kolei prace Yane Calovski, Hristiny Ivanoskiej, Kathi Hofer, Christiana Kosmas Mayera, Tarwuk oraz Adama Ulberta podkreślają niezmienne poczucie życia w stanie finansowej niestabilności i nomadycznej wędrówki, wyrażają indywidualne doświadczenia artystów w kreowaniu ich tożsamości. Realizacje Kathi Hofer, Marzeny Nowak oraz Tarwuk odnoszą się z kolei do wątków osobistych, wydarzeń biograficznych, historii rodzinnych i miejsc, w których się wychowali.