O NAS
Idea Zony Sztuki Aktualnej, jako autorskiej galerii prowadzonej przez prof. Kamila Kuskowskiego, powstała w Łodzi w 2008 roku. W 2011 roku galeria została przeniesiona przez niego do Szczecina, gdzie konsekwentnie kontynuowany jest jej program.

Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie jest przestrzenią eksperymentalno-innowacyjną pozwalającą na realizację interdyscyplinarnych projektów site-specific. Jej program budowany jest w oparciu o nieustanne, systematycznie prowadzone poszukiwania poznawcze i  badawcze oraz podejmowanie prób uchwycenia najnowszych i najistotniejszych zjawisk w sztuce i kulturze. 

Zona Sztuki Aktualnej to nie tylko przestrzeń dla promocji najciekawszych postaw artystycznych, ale również miejsce do dyskusji, która sprzyja refleksji w kulturze. Działalność wystawiennicza galerii wspierana jest poprzez program edukacyjny – spotkania i wykłady prowadzone przez zaproszonych artystów i kuratorów skierowane do szerokiej publiczności, w tym także warsztaty popularyzatorskie przygotowywane dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

W latach 2014-2020 Zona Sztuki Aktualnej prowadzona była przez kuratorkę Aurelię Nowak. Proponowany przez nią program skupiał się przede wszystkim na aktywności artystów młodego i średniego pokolenia oraz na najbardziej aktualnych zjawiskach kulturowych wywierających wpływ na ich twórczość. 

zespół:

Kuratorka (2014-2020): 
Aurelia Nowak - kuratorka, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (Promocja i Krytyka Sztuki, Strategie Kuratorskie). W latach 2013-2014 Aurelia Nowak uczestniczyła w programie „The Gallerist Programme” prowadzonym przez De Appel Arts Centre (Amsterdam) przygotowującym młodych kuratorów i galerzystów do pracy w sektorze komercyjnym międzynarodowego świata sztuki. Współtworzyła m.in. Otwarte Triennale w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Nowak otrzymała stypendia i nagrody m.in. od MKiDN, NCK, Prezydenta Miasta Poznania. Od 2016 roku pracuje również dla Studia Tomasa Saraceno w Berlinie.
 
Koordynacja i produkcja wydarzeń (2014-2016):
Agnieszka Górska

Koordynacja i produkcja wydarzeń (2016-2020): 
Anna Sienkiewicz - absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (historia sztuki) oraz Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu (krytyka i promocja sztuki oraz pedagogika sztuki; zrealizowała także dyplom artystyczny z dziedziny malarstwa). Autorka tekstów związanych z kulturą i sztuką, uczestniczka i organizatorka konferencji związanych ze sztukami wizualnymi; kuratorka wystaw. Aktualnie związana z Wydziałem Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, na którym jest odpowiedzialna m.in. za organizację
i promocję wydarzeń artystycznych.
 
Produkcja techniczna (2014-2017): 
Jarosław Hulbój - absolwent PLSP im. A. Kenara w Zakopanem i PWSSP w Poznaniu (obecnie UAP), artysta, kurator, projektant. Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych, brał udział w ponad czterdziestu wystawach i projektach zbiorowych w Polsce, Armenii, Słowacji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Estonii, Danii i USA. Prowadzi autonomiczną działalność projektową łącząc w równym stopniu techniki rzemieślnicze i metodologie badawcze współczesnego dizajnu. Współpracuje także z artystami, projektantami, galeriami i muzeami w obszarze produkcji i wsparcia technologicznego. Pracuje w Akademii Sztuki w Szczecinie i w School of Form w Poznaniu.

Produkcja techniczna (2016- ):  
Jakub Szewczyk