Ostatnie jubileuszowe wydarzenie w ramach obchodów stulecia awangardy
Michał Bączyński, Bernadetta Bałękowska, Natalia Janus-Malewska, Marta Knaflewska, Thea Lazar, Klaudia Łukaszczyk, Kamil Macioł, Andrzej Mara, Zofia Siwy, Marlena Węgrzanowska

Prezentacja prac studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych oraz Pracowni Działań Intermedialnych i Interaktywnych Akademii Sztuki w Szczecinie w ramach Roku Awangardy w Polsce

Rok Awangardy, oficjalnie rozpoczęty się w listopadzie 2016 roku, naznaczony był licznymi głosami krytyki, wątpliwościami na temat perspektywy przedstawiania sztuki awangardowej, ale także swoistą nadzieją na powszechne docenienie i popularyzację awangardowych idei. Zona Sztuki Aktualnej oraz Akademia Sztuki w Szczecinie przyjęły zaproszenie Jarosława Suchana - Dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi - i zaplanowały w programie wystaw na rok 2017 wydarzenie dedykowane obchodom stulecia awangardy.

Na wystawie prezentowanej w Zonie Sztuki Aktualnej zobaczyć będzie można realizacje studentów Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, którzy w ramach zajęć dydaktycznych za zadanie mieli nawiązać dialog z wybranym dziełem sztuki awangardowej. W późniejszym etapie zadanie to potraktowano w bardziej otwarty sposób i poszerzono o m.in. o szeroko rozumianą sztukę neoawangardową.

Niektóre z prac bywają przepracowaniem znanych dzieł, inne trawestują je, stanowią zabawny komentarz wobec tego w jaki sposób dzieła te mogą dziś funkcjonować lub być interpretowane. Nie ulega wątpliwości, że studenci poprzez redefinicję awangardowych i neoawangardowych postaw udowadniają, że tradycja ta jest wciąż żywa i może stanowić źródło inspiracji również dla młodych artystów. Jednak o tym czy faktycznie będzie miała ona wpływ na ich twórczość przekonamy się dopiero w najbliższych latach, kiedy opuszczą mury Akademii Sztuki.

Wystawa w Zonie Sztuki Aktualnej jest najprawdopodobniej "Ostatnim jubileuszowym wydarzeniem w ramach obchodów stulecia awangardy".

Serdecznie zapraszamy!

________

W projekcie identyfikacji wizualnej wydarzenia wykorzystano kadry z pracy wideo Marleny Węgrzanowskiej "Akt rysujący na kurniku".