Survival Rules
Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus
Daniel Hanzlík (1970) i Pavel Mrkus (1970) należą do wybitnych postaci pokolenia czeskich artystów plastyków, którzy weszli na scenę artystyczną na początku lat 90., krótko po upadku reżimu komunistycznego, i którzy związani są z pojawieniem się technologii cyfrowych i poszukiwaniem ich potencjału w procesie tworzenia sztuki. Autorzy spotkali się podczas studiów w Akademii Sztuk Pięknych, Architektury i Projektowania w Pradze, gdzie przeszli edukację w Pracowni Szkła i od tego czasu, niezależnie od swojej indywidualnej pracy, często tworzą wspólne projekty. W produkcji artystycznej od dawna angażują się również w działalność pedagogiczną, a od 2009 roku prowadzą Pracownię Mediów Temporalnych na Wydziale Sztuki i Projektowania Uniwersytetu im. Jana Evangelisty Purkyně w Ústí nad Labem.
W ramach wystawy zatytułowanej Zasady Przetrwania, której koncepcja została opracowana bezpośrednio dla Zona Sztuki Aktualnej. Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie, autorzy przedstawiają parę instalacji wideo inspirowanych pobytem w Kilifi w Kenii. Obie prace zawierają elementy performatywne zakotwiczone w rzeczywistej sytuacji, która jest charakterystyczna dla ich miejsca pochodzenia, które są dalej rozwijane poprzez pracę ze środkami technologicznymi. Podstawowe sytuacje stanowią konflikt różnych rzeczywistości, które wyrastają z głębokiego kontrastu między codziennym życiem w świecie europejskim i afrykańskim. Zarówno Daniel Hanzlík, jak i Pavel Mrkus, w dwóch indywidualnych pracach, poszukują wspólnego poparcia dla zagadnień związanych z różnymi perspektywami tradycyjnych i współczesnych rodzajów reguł społecznych.

Daniel Hanzlík – Nieuczciwe reguły, 2018
Kilifi, Kenia
Interwencja, wideo
Przedstawienie programu zebra wiąże się z różnymi znaczeniami i sposobami czytania w innym środowisku kulturowym. Oznaczyłem symbol przejścia na lokalnej drodze w obszarze podwójnego skrzyżowania, ponieważ byłoby to powszechne w naszych warunkach. Interwencja ma na celu otwarcie znaczeń reguł i ich istoty wraz z konsekwencjami ich przestrzegania. Sztucznie wdrażane zasady w inny rodzaj środowiska przestają odgrywać swoją rolę i mogą stać się zbędne lub absurdalne. W filmie odnotowano pojawienie się sytuacji związanej ze zmianą interpretacji i natychmiastową reakcją ludzi z lokalnej społeczności. Powstała forma jest kompilacją sekwencji z dokumentacji wykonanej zaraz po wskazaniu przejścia. Wideo przedstawia również dynamiczny obraz krajobrazu z motywem geometrycznym. Różne punkty widzenia w filmie wprowadzają różne konstelacje przestrzenne, które dokumentują nie tylko rzeczywistą sytuację spowodowaną przez interwencję, ale także obraz siatki geometrycznej jako dwuwymiarowej struktury umieszczonej w trójwymiarowym środowisku lub obrazu porządku natury z porządkiem geometrii.

Pavel Mrkus – Pakiet Przetrwania, 2018
Wideo, dźwięk, 10 min
Wideo przedstawia grupę współczesnych afrykańskich młodych mężczyzn, wiejskich perkusistów i motocyklistów ze wschodniej Kenii. Grupa perkusistów gra tradycyjny rytm plemienia Girijama na bębnach wyprodukowanych i używanych do wiejskich ceremonii. Motocykliści tworzą inny format audio, dodając gaz na swoich maszynach używanych jako taksówki. Transport rytualny i pasażerski to dwa podstawowe elementy współczesnego afrykańskiego społeczeństwa, które są sposobem na przetrwanie w dzisiejszej kulturalnej i naturalnej dziczy: duchowy rytuał i motocykl jako podstawowe narzędzie utrzymania.
Projekty artystyczne wystawiane przez Daniela Hanzlíka i Pavela Mrkus w ramach wystawy Zasady Przetrwania w Zona Sztuki Aktualnej. Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie to wynik ich twórczego pobytu w Pwani University College w Kilifi, w Kenii, który odbył się wiosną w ramach projektu Technologie Obrazowania w Komunikacji, Sztuce i Naukach Społecznych (TOKSNS) wspieranego przez badania UE i program innowacyjny "Horyzont 2020".