The deity of mine
Kornelia Dzikowska

Temat wystawy Kornelii Dzikowskiej oscyluje wokół wielopłaszczyznowego problemu współczesnego uciekania się do astrologii, ezoteryki, metafizyki czy religii w celu poszukiwania swojego osobistego „ja”, „ładowania” wewnętrznego pola energetycznego czy „oczyszczenia”. Osią staje się analiza współczesnego kryzysu tożsamościowego, gdzie poprzez mistyczne wierzenia, kryształy czy horoskopy jednostka dąży do czystości duchowej i wewnętrznej równowagi. Podkreśla to także tytuł - „the deity of mine” - co w polskim tłumaczeniu oznacza ‚moje bóstwo’ odnoszące się do personalizacji obecnego trendu, gdzie zauważalne jest zainteresowanie owymi zjawiskami, które niejednokrotnie zatracone zostają na rzecz towarzyszącym im artefaktów. Dzikowska skupia się na momencie zatarcia granicy pomiędzy racjonalizmem i zdroworozsądkowym myśleniem na rzecz ślepego wierzenia w niejednokrotnie niepodparte żadnymi naukowymi badaniami teorie.

Kornelia Dzikowska (ur. 1990r. w Gdyni) Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Studiowała w ramach stypendium naukowego na Akademie der Bildende Künste w Stutgarcie, a także na Universität der Künste w Berlinie. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka głównej nagrody na międzynarodowej wystawie Najlepsze Dyplomy ASP 2018. Tworzy głównie instalacje przestrzenne i mulbmedialne, często o charakterze site-specific. Fantazjuje na temat rzeczywistości, realizując również przestrzeń wizualną w spektaklach teatralnych.