Ugly Casting 1.9.
22.dokumentART
Gabrielle Leidloff
Wystawa w ramach 22. EFFD dokumentART 2013

Gabriele Leidloff pracuje z video, filmem, fotografią i technikami generowania obrazu. Jej instalacje łączą sprzęt medyczny do tworzenia i przetwarzania obrazu z zaawansowanymi technologi- ami wizualnymi wykorzystywanymi w elektronicznych środkach przekazu. Wprowadziła w życie swój autorski projekt l o g - i n /

l o c k e d o u t – Forum Sztuki i Neurobiologii (www.locked-in. com). Forum bada związek między sztuką a technologią – obrazem na siatkówce oka, w pamięci, w języku i na nośnikach fizycznych. Projekt l o g - i n / l o c k e d o u t objęty jest patronatem UNESCO.

Instalacje Gabriele Leidloff wystawiane były w galeriach, muzeach i na uniwersytetach na całym świecie, w tym na Académie Libanaise des Beaux-Arts Beirut, w Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, The Naughton Gallery at Queens University Belfast, na Uniwersytecie Columbia, New School University, New York Universi- ty Faculty of Arts and Science, Yale University Digital Media Center for the Arts, w Muzeum Sztuki Współczesnej | ZKM Karlsruhe, na Uniwersytecie we Fryburgu, Uniwersytecie w Heidelbergu, Akademii Sztuki w Berlinie, Martin-Gropius-Bau, w Muzeum Georg Kolbe, Goethe-Institut w Berlinie oraz Wissenschaftskolleg zu Berlin.

Recenzje i eseje na temat jej twórczości publikowane były w licznych książkach, jak na przykład „Dynamics and Performativity of Imagination”, „Video, ergo sum”, „video cult/ures”, „Science Images and Popular Images of the Sciences”, „Theater der Natur und Kunst”, „Unscharf. Nach Gerhard Richter”, „Bild und Einbildungskraft”, a także w katalogach i magazynach takich jak "Kunstforum", "CIRCA", "Gehirn&Geist", "Deutschland i NY Arts". Gabriele Leidloff mieszka w Berlinie.